ICERA

  Tiếng Việt  | English 


 
Langthu Website
 
WEB LINK
 
 

      KHAI V� | MÓN CHÍNH | THEO XUẤT | Đ� UỐNG

 

    

 


Cơm xuất I / 1 người
****
 
Mâm 1 cho 6 khách
****
 
Mâm 2 cho 6 khách
****
 

 
 
 

Hà Nội        79A Trần Hưng Đạo ; Tel : 84-4 39 42 41 40 | Fax: 84-4 38 22 15 30
Quảng Ninh     Nhà Ga Cáp Treo Yên Tử ; Tel: 84-4 33 628 8927 / Fax: 84-4 33 366 1027

 

Copyright © Nang Tam Vegetarian RestaurantAll rights reserved
Visiter number 3254