CƠM CHAY NÀNG TẤM

Mâm 3 / 6pax

800,000

Dành cho 6 người !