CƠM CHAY NÀNG TẤM

Xuất 2A / 1 pax

85,000

Dành cho 1 người !